English Language

Lektura i korektura

Lektura je stilsko i jezično obrađivanje teksta prijevoda na način da se ispravljaju gramatičke i pravopisne pogreške te stilski dorađuju rečenične konstrukcije. Lekturu i korekturu tekstova rade isključivo profesori jezika i književnosti s višegodišnjim iskustvom. Korektura je uklanjanje slučajnih pogrešaka, odnosno pogrešaka u pisanju nastalih prilikom ispisa teksta.

Korekturu i lekturu obavljamo na svim jezicima koji su u našoj ponudi.

  Lingua Express d.o.o.
 Petrinjska 47 (ulaz iz Mrazovićeve ulice), 10000 Zagreb
 Telefon: +385 (0)1 4921 057
 Mobitel: +385 (0)91 4921 057+385 (0)91 4921 058
 WhatsApp: +385 (0)91 4921 057+385 (0)91 4921 058
 Email: info-zagreb@lingua-express.hr

Copyright © 2022. Lingua Express d.o.o. Sva prava pridržana.
Uvjeti poslovanja.