English Language

Pisani prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Pisani prijevod s ovjerom sudskog tumača je prijevod koji ovjeravaju, stavljajući svoj pečat, naši dugogodišnji stalni sudski tumači, imenovani rješenjem nadležnih hrvatskih sudova svake četiri godine. Ovaj se prijevod razlikuje od takozvanog ''običnog prijevoda'' po tome što se uvezuje s izvornikom ili preslikom teksta/dokumenta koji se prevodi, i to pomoću trobojnog konca i okrugle bijele naljepnice, ima svoju naslovnicu, numerirane stranice i na kraju prijevoda ovjeru stalnog sudskog tumača, odnosno izjavu stalnog sudskog tumača da prijevod odgovara svom izvorniku ili preslici te pečat sudskog tumača. Na svojoj težini dobiva po tome što je potreban za razne institucije kao npr. policijsku upravu, škole, fakultete, sudove i slično. Izvornik prijevoda s ovjerom sudskog tumača podiže se u našem uredu, ili se šalje poštom (https://www.posta.hr/hrvatska-posta-cjenik-online/262) ili dostavnom službom uz prethodni uzajamni dogovor o trošku dostave, ili se skenira i u PDF formatu šalje na dogovorenu e-mail adresu.

Više na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_88_2814.html

Pisani prijevodi s bez ovjere sudskog tumača

Pisani prijevod bez ovjere sudskog tumača je prijevod koji se, što se kvalitete tiče, ne razlikuje od ovjerenog prijevoda. Radimo ga na isti način i s dužnom pažnjom kao i ovjereni prijevod. Razlika je u tome što je obični prijevod nešto jeftiniji, utoliko što se ne ovjerava pečatom sudskog tumača, a isporučuje se u našem uredu u hard kopiji ili se šalje putem e-maila u WORD ili PDF formatu, pošte (https://www.posta.hr/hrvatska-posta-cjenik-online/262) ili dostavne službe uz prethodni uzajamni dogovor o trošku dostave.

Isporuka prijevoda

U stisci ste s vremenom? Nije problem. Što se ovjerenih prijevoda tiče, za vas možemo organizirati dostavu ili poštom (https://www.posta.hr/hrvatska-posta-cjenik-online/262) ili putem dostavne službe, i to sve uz prethodni uzajamni dogovor o trošku dostave, ili vam iste možemo poslati u PDF formatu na dogovorenu e-mail adresu. Nije nužno da osobno preuzmete prijevod.

Kompjuterski ispisane "obične" prijevode isporučujemo osobno u našem uredu, e-mailom u WORD ili PDF formatu, poštom (https://www.posta.hr/hrvatska-posta-cjenik-online/262) ili dostavnom službom, sve uz prethodni uzajamni dogovor o trošku dostave.

Uređivanje prijevoda

Osim kvaliteti, veliku pažnju posvećujemo urednosti prijevoda i tome da što je više moguće prijevod slijedi izvornik u granicama objektivnih mogućnosti. U slučaju posebnih zahtjeva vezanih za grafičko uređivanje teksta, organizirati ćemo se na način da vam omogućimo i tu uslugu uz prethodni uzajamni dogovor o izvanrednom trošku grafičkog uređivanja teksta.

  Lingua Express d.o.o.
 Petrinjska 47 (ulaz iz Mrazovićeve ulice), 10000 Zagreb
 Telefon: +385 (0)1 4921 057
 Mobitel: +385 (0)91 4921 057+385 (0)91 4921 058
 WhatsApp: +385 (0)91 4921 057+385 (0)91 4921 058
 Email: info-zagreb@lingua-express.hr

Copyright © 2022. Lingua Express d.o.o. Sva prava pridržana.
Uvjeti poslovanja.